Alle har rett til et liv uten vold
– fra krenkelse til håp

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse som startet
sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981.

Alle har rett til et liv uten vold
– fra krenkelse til håp

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse som startet
sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981.

PRESISERING I FORHOLD TIL COVID-19

Vi har åpent hele døgnet for alle som trenger bo- og beskyttelsestilbud. Vi har dagsamtaler og møter på telefon. Ring 33 35 91 91 for avklaring.

Ring oss i tide

Kjenner du noen som er utsatt for vold? Hvert eneste år tar over 40.000 personer i Norge kontakt med et av landets krisesentre.

Krenkelse til håp

Krisesenteret i Vestfold

Døgnåpent

Telefon: 33 35 91 91

Mail: post@skiv.no

Delta i gruppe?

Vi har samtalegrupper for kvinner og samtalegrupper for menn. Ta kontakt med oss om du ønsker å delta. Ring 33 35 91 91 for mer informasjon.

Alarmtelefoner

Politi – 112

Barnevernvakt – 33 31 02 03

Alarmtelefon barn/unge – 116111

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap – 815 55 201

ÅPENT HELE DØGNET – RING KRISESENTERET 33 35 91 91 – POLITIET 112