Frivillig arbeid

Krisesenteret har også frivillige medhjelpere. Frivilliges oppgaver er knyttet til  trivselstiltak for beboere, nå som søndagstreff med aktivitet og felles måltider.

De frivillige har egen koordinator. For å være frivillig må man ha gjennomgått kurs og levere vandelsattest fra politi.

Som frivillig mottar man ingen honorar eller lønn. Nye kurs for frivillige vil bekjentgjøres.


Fakta

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.

ÅPENT HELE DØGNET – RING KRISESENTERET 33 35 91 91 – POLITIET 112