Veien bort fra volden

Veien bort fra volden

Krisesenterets ansatte har ulik fagutdanning, og god kunnskap om hvordan vold skader voksne og barn. Alle ansatte har taushetsplikt.

Krisesenteret har egen avdeling for kvinner og barn. Dersom du trenger beskyttelse, er det ingen ventetid. Krisesenterets arbeid forplikter seg på «Lov om Krisesenter», og kan gi råd og veiledning på telefon, dagsamtaler uten å bo på senteret og/eller et midlertidig, trygt botilbud. Dersom du har barn, kan barna bo sammen med deg.

 

Telefon-kontakt

 • Telefonen er betjent hele døgnet
 • Hjelp i akutt situasjon
 • Hjelp til å sortere tanker rundt egen livssituasjon

 

Veiledning

 • Rådgivning til privatpersoner
 • Samarbeidende hjelpeapparat

 

Dagsamtaler

 • Noen ønsker dagsamtaler for å bearbeide tidligere opplevd vold
 • Noen ønsker dagsamtaler for å planlegge en vei ut av en voldelig hverdag
 • Noen ønsker dagsamtaler som oppfølging etter et bo-opphold

 

Midlertidig bosted

 • Trygt bosted for kvinner og barn
 • Egen primærkontakt for mor
 • Egen primærkontakt for barn

Krisesenteret er organisert som et bo-fellesskap, hvor alle har eget rom. Mange kvinner har med seg barn til Krisesenteret. Alle organiserer selv sin hverdag, lager mat med mer. Kvinnefellesskap. Krisesenteret har nødvendig lager av hygieneartikler, klær og mat. Beboere på Krisesenteret kan ikke bruke rusmidler når de bor på senteret.


Fakta

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.

ÅPENT HELE DØGNET – RING KRISESENTERET 33 35 91 91 – POLITIET 112