Egen barnegruppe

Egen barnegruppe

Krisesenteret har åpen Barnegruppe for barn mellom 6-12 år som bor på krisesenteret.

Gruppen er temabasert, og har et traumeperspektiv som grunnlagsforståelse. Gruppens formål å styrke barnets opplevelse av mestring, og at barna skal erfare at både vanskelige og gode tanker kan deles og bli anerkjent.

Det bor mange barn på Krisesenteret samtidig, og barn finner styrke og fellesskap i å møtes i gruppe.

Eksempel på temaer kan være: Å være redd, hva er vold, å være sint uten at det er farlig, vennskap, framtid.

Barnegruppen baserer seg på veilederen «Ikke lenger alene», fra BLD- prosjektet «Barn som lever med vold i familien», ført i penn av Øivind Aschjem og Wenche Tobiassen Sanna, Alternativ til vold.


Fakta

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.

ÅPENT HELE DØGNET – RING KRISESENTERET 33 35 91 91 – POLITIET 112