Hva tilbyr vi?

Hva tilbyr vi?

Telefonkontakt: Krisesenterets telefon er betjent hele døgnet.

Individuelle dagsamtaler for menn: Noen ønsker samtaler for å sortere mange urolige tanker og spørsmål. Lever jeg med vold? Hvordan kan jeg komme ut av en voldelig hverdag? Hvilke muligheter og sikkerhetstiltak finnes? Hvor kan jeg finne støtte og hjelp videre? Noen ønsker å bearbeide tidligere opplevd vold.

Samtalegruppe for menn.

Midlertidig bo- og beskyttelsestilbud: Er du i behov av sikkerhet, kan du bo en periode på Krisesenteret. Vurderinger av sikkerhet kan ansatte hjelpe deg å gjøre. Dersom du trenger det, kan vi jobbe tett opp mot politi, advokater, barnevern og andre som kan være viktige å samarbeide med. Beboere på Krisesenteret for menn organiserer selv sin egen hverdag, og så snart som mulig ønsker vi at daglige gjøremål, - skole, jobb, aktiviteter, skal kunne gjenopptas. Beboerne lager sin egen mat. Det er ansatte til stede en del av dagen. Beboere får egen kontaktperson. Beboere på Krisesenteret kan ikke bruke rusmidler når de bor på senteret.


Fakta

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.

ÅPENT HELE DØGNET – RING KRISESENTERET 33 35 91 91 – POLITIET 112